پیام خداحافظی مهندس سعیدنژاد مدیرعامل اسبق سازمان بنادرودریانوردی...

باسمه تعالی دوستان و همراهان عزیز در سازمان بنادر و دریانوردی و همکاران ارجمند در وزارت راه و شهرسازی با سلام خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد تا قریب به چهار سال در سازمان بنادر و دریانوردی یکی از ...