نشست مدیرکل بنادرهرمزگان با معاون شرکت راه آهن کشور/خیز بلند بندر شهید...

در نشست مشترک مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با معاون سیر و حرکت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، بر لزوم بهره گیری از زیرساخت های شبکه ریلی در بندر شهید رجایی به عنوان یک بندر ریل پایه تأکید شد. به گزا...