عبدالله جهت افزایش سرمایه‌گذاری میان افغانستان، هند و امریکا به دهلی م...

رییس اجرایی افغانستان، سفر خود به دهلی نو را یک فرصت خوب خوانده و گفته است که در مورد پروژه‌های بزرگ با مقامات هندی گفتگو خواهد کرد. دکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان می‌گوید...