تقدیر استاندار هرمزگان از مدیرکل بنادر و دریانوردی استان...

در مراسم تجلیل از اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر استان هرمزگان، مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مسئول کمیته حمل و نقل دریایی این ستاد در راستای توسعه گردشگری در نوروز۹۶ از سوی استاندار مورد تقدیر قر...