با بهره برداری از هایپرلوپ کشورهای حاشیه خلیج فارس؛ انقلاب لجستیکی در...

هایپرلوپ نامی است که به تازگی بر سر زبان افتاده است و می رود تا لجستیک منطقه خاورمیانه را دچار تغییرات اساسی کند.تصور کنید که کانتیر های بار شما فاصله بین بندر عباس تا تهران را در کمتراز ۱ ساعت طی کن...