درباره ما

به نام خدا

ما برآنیم تا دردنیای پرهیاهوی خبر،باریکه از نور بر زوایای تاریک مجهولات وقایع بتابانیم.

ما برآنیم تا با انعکاس مسایل و مشکلات ،بیان نقاط قوت و ضعف و گفتگو با نخبگان حوزه دریا و بندر و همه واحدهای مرتبط با این دو حوزه ، راهکارها را بررسی و مطرح کنیم.

ما برآنیم تا با اشاره به زوایای پنهان و کم تر دیده شده تاریخ افتخارآمیز بنادرکشور،پندهای تاریخی را به خوانندگان این پایگاه اطلاع رسانی عرضه کنیم.

سالیان متمادی است که اموربنادرکشور،اعم از بندری ، دریایی و…با دستان توانای متخصصین ایرانی و بدون نیاز به کارشناسان خارجی اداره می شود. پایگاه اطلاع رسانی بندرتایمز برآن است تا با یادکردی از این عزیزان به این تلاش ها و پایمردی ها ارج بنهد.

منشور اخلاقی بندرتایمز:

دست اندرکاران پایگاه اطلاع رسانی بندرتایمز،شامل:

نویسندگان ، خبرنگاران، عکاسان،سردبیران،دبیران به اصول حرفه ای این عرصه به عنوان استانداردهای خدشه ناپذیر کارخود نگریسته و خود را پایبند آن می دانند.

کلیه همکاران این پایگاه خبری ،با رعایت استانداردهای پذیرفته شده در عرصه اطلاع رسانی ، استقلال ، اعتبار ، و درستکاری خود را نیز تضمین می کنند.

رعایت اصول حرفه ای، انصاف ، پرهیز از مواضع جانبدارانه در ارایه اخبار،ایستادگی در برابر اهرم ها و عوامل فشار که انتشار اخبار واقعی را برنمی تابند و تلاش برای حفظ آبروی افراد،سازمان ها ، نهادها ، و همه مجامعی که به ناحق آماج تهمت ها و شایعات قرار گرفته اند،جزء چارچوب های خدشه ناپذیر کارکنان پایگاه اطلاع رسانی بندرتایمزهستند.

بندرتایمز براساس اصول پذیرفته شده قانون اساسی خودرا متعهد می داند که به عقاید دینی، اعتقادات مذهبی و ویژگی های مختلف قومیت ها احترام بگذارد و حرمت ها را پاس بدارد.

اهداف بیرونی پایگاه اطلاع رسانی بندرتایمز:

بندرتایمز از یک سو با پوشش به اخبار جاری درحوزه های دریایی و بندری و………که با هدف اطلاع رسانی و همچنین ترویج فرهنگ دریایی و بندری صورت می گیرد، و از سوی دیگر با طرح عقاید، و نظرات کارشناسان و صاحب نظران هر حوزه به تبیین فرصت ها و چالش های پیش رو پرداخته و به توسعه و ترویج فرهنگ دریایی و بندری یاری رساند. براساس این رویکرد بندرتایمز با همه سازمان ها ، ارگان ها و مراکز مرتبط با اموردریایی و بندری ، ارتباط خواهد داشت. در همین ارتباط این پایگاه اطلاع رسانی بیطرفانه به طرح مسایل دریایی و بندری می پردازد.

بندرتایمز کلیه اصول و رفتار حرفه ای روزنامه نگاری خبرنگاری را مدنظر قرارداده و از رفتارهای غیر اخلاقی در تمامی حوزه های فعالیت خود پرهیز می کند.

 

مدیرمسئول پایگاه اطلاع رسانی بندرتایمز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *